logo
Kapacita neříz. úrovň. křižovatky - TP 188
Kapacita okružní křižovatky - TP 234
Prognóza intenzit dopravy - TP 225
Prognóza intenzit dopravy - TP 225 v 2020
Stanovení intenzit dopravy - TP 189
Stanovení intenzit dopravy - TP 189 v 2019
Zátěžový diagram intenzit

Kapacita okružní křižovatky - TP 234
Aplikace je zpracována v souladu s platnou metodikou v rámci TP 234 „Posuzování kapacity okružních křižovatek“. Výstupem je jednotný protokol, který je nedílnou přílohou kapacitního posouzení dle ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“. Součástí výstupu může být i zátěžový diagram intenzit. Výsledek lze nejen vytisknout, ale i uložit pro další použití.

Náhledy aplikace
Kapacita okružní křižovatky - TP 234    náhled aplikace    náhled aplikace    Výsledný export
Video návod
video
Zpět na úvod