logo
Kapacita neříz. úrovň. křižovatky - TP 188
Kapacita okružní křižovatky - TP 234
Prognóza intenzit dopravy - TP 225
Prognóza intenzit dopravy - TP 225 v 2020
Stanovení intenzit dopravy - TP 189
Stanovení intenzit dopravy - TP 189 v 2019
Zátěžový diagram intenzit

Stanovení intenzit dopravy - TP 189
Aplikace je určena pro zpracování naměřených dat z dopravních průzkumů ve sledovaném profilu komunikace. Výsledkem je výpočet intenzit dopravy (např. celodenní, špičkové, padesátirázové), nezbytných pro další posouzení kapacit pozemních komunikací na základě krátkodobých průzkumů. Součástí výstupu může být i stanovení výhledové intenzity dopravy až do roku 2050. Aplikace je navržena v souladu s TP 189, II vydání „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“.

Náhledy aplikace
Stanovení intenzit dopravy - TP 189    Výsledný export
Video návod
video
Zpět na úvod